Samordnad utveckling för god och nära vård

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden.

Klicka här för att se program och information

Tid 2 apr 13:00 - 2 apr 15:45
Plats WENNER-GREN CENTER Sveavägen 166, 113 46 Stockholm.
Arrangör Piku vård i samarbete med HFS
Kontakt

För frågor om konferensen mm kontakta Ingrid Harladsson, ingrid@piku.se eller +46 733 53 00 94

www.pikukommun.se