Palliativ vård för personal inom LSS

Den här utbildningsdagen riktar sig till personal inom LSS-verksamheter och handlar om grunderna i palliativ vård och hur god vård, omsorg och omvårdnad kan ges vid vård i livets slutskede. Målet med dagen är att ge grundläggande kunskap, förståelse och beredskap i att möta den sjukes och närståendes behov vid vård och omsorg i livets slutskede.

KURSAVGIFT

Kursen kostar 1140 kronor (exlusive moms),
all mat inkluderad. Resor och boende är ej inkluderat.
Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Tid 1 feb 00:00 - 1 feb 00:00
Plats Göteborg: Arken Hotel & Art Garden Spa
Arrangör Palliationsakademin
Kontakt

KONTAKT


Johan Sundelöf, programchef, johan.sundelof@
betaniastiftelsen.nu, 070-269 03 06


Moa Roos Svensson, kommunikatör & administratör,
moa.roos.svensson@betaniastiftelsen.nu,
073-028 58 01