Nordic Conference in Nursing Research

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning kommer år 2020 att vara värd för Nordic Conference in Nursing Research - Metod och nätverk för framtiden.

Syftet med konferensen är att stärka omvårdnadsforskning i norden genom att diskutera och utveckla metoderna inom omvårdnadsforskning och stimulera till ökad användning av forskningsresultat i klinisk verksamhet.

Konferensen vill också bidra till ett ökat samarbete mellan forskargrupper och verka för starka forskningsmiljöer genom att vara en arena för nätverkande och kunskapsutbyte.

Tid 16 jun 00:00 - 18 jun 00:00
Plats Köpenhamn, Danmark
Arrangör Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Kontakt