Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Nätverksträff Nationellt forum

Den 9 maj är det dags för nästa möte för Nationellt Forum i Stockholm i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler. Denna gång är det Blekinge tekniska högskola i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening som anordnar dagen.

Nätverksmedlemmar hälsas välkomna till Nationellt Forum

(Inbjudan avser max två personer per lärosäte)

09:30 Kaffe/the med smörgås 

10:00 Välkomnande - Christel Borg, Blekinge Tekniska Högskola och Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening

10:10 Presentationsrunda

10:30-11:15 Jämlik vård och hälsa- Inger Torpenberg 
Etisk kompass- diskussion om användbarhet - Inger Torpenberg

11:15-12:00 Obligatoriska moment i utbildningen förutom examination, finns det? Diskussion i smågrupper

12:15-13:00 Lunch Open lab café vid Tekniska Högskolan

13:15-13:35 Ledarskap för omvårdnad- hur kommunicerar vi behovet av omvårdnadskompetens och vad gör vi för att engagera chefer och ledare - Torie Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening

13:35-14:30 Diskussion i grupper, ledarskap för omvårdnad

14:30-15:00  Kaffe/the med kaka

15:00-15:30 Återsamling med återkoppling av dagens diskussioner

15:30-15:45 Nästa möte, utse sammankallande

Tid 9 maj 09:30 - 15:45
Plats Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm
Arrangör Blekinge tekniska högskola i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Anmälan till Christel Borg christel.borg@bth.se senast 15/4 2017 med uppgifter om namn, lärosäte och ditt lärosätes fakturadress, samt eventuell matallergi.

Kostnad 500 kr exklusive moms. Anmälan är bindande.

Deltagaravgiften kommer att faktureras av Blekinge Tekniska Högskola.