Nätverksträff för Nationellt forum

Nästa nätverksträff för Nationellt forum blir den 15 maj 2018 i Sjuksköterskornas hus. Sammankallande är Anneli Orrung Wallin vid Högskolan i Kristianstad.

Välkommen till nätverksträff - Nationellt forum, som äger rum 2018-05-15 i Stockholm, Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1. Tunnelbana till Tekniska Högskolan.

Program
09.30 Kaffe/te med smörgås

10.00 Välkomnande av Högskolan Kristianstad och Svensk sjuksköterskeförening

10.10– 10.30 Presentationsrunda

10:30–11.15 Svensk sjukvård behöver omvårdnad

11.15–12.15 Presentation av en handledningsmodell samt ett projekt kring metodutveckling i litteraturbaserade examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet, i samarbete med Lärande Resurs Centrum vid Högskolan Kristianstad

12.15–13.15 Lunch Open Lab Café vid Tekniska Högskolan

13.15–14.30 Gruppdiskussioner - handledningsmodeller, timtilldelning, kriterier för U-VG, samarbete mellan handledare och examinatorer, arbetsmiljö, ”litteratursökning” etc. – Efter förslag från Högskolan i Halmstad

14.30–15.00 Kaffe/te med kaka

15:00–15.30 Sammanfattning av dagen

15.30–15.45 Nytt datum för nästa nätverksträff, utse sammankallande lärosäte

Anmälan
Anmäl deltagande, namn, lärosäte och besked om eventuell specialkost, till Anneli Orrung Wallin, Fakulteten för Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, anneli.orrung_wallin@hkr.se senast 2018-04-16.

Avgift
Deltagaravgiften är 500 kronor, inklusive moms, som inbetalas i samband med anmälan via Högskolan Kristianstad, Bankgiro: 5442-5269. Ange namn och Nationellt forum vid betalning. Inbjudan avser maximalt 2 personer per lärosäte.

Tid 15 maj 09:30 - 15 maj 16:00
Plats Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
Arrangör Högskolan i Kristianstad
Kontakt

Anneli Orrung Wallin, Högskolan i Kristianstad
anneli.orrung_wallin@hkr.se