Nätverksmöte Nationellt Forum

Inbjudan till nätverksmedlemmar med program kommer att skickas ut i mars.

Tid 19 maj 09:30 - 19 maj 16:00
Plats Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Sammankallande Anna Anåker Högskolan Dalarna.
Sändlista Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening.