Nationellt forum

Nationellt Forum är en mötesplats för svenska universitet och högskolor som utbildar sjuksköterskor, både på grundnivå och avancerad nivå.

Syftet med verksamheten är att stärka utbildningarnas kvalitet genom att främja samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i frågor av gemensamt intresse. Utbildningsfrågor och frågor med relevans för utbildningen.

Medlemmar i nätverket är personer med ansvar vid lärosätena för sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram. Benämningen på uppdragen kan vara programansvarig, utbildningsledare, studierektor, prefekt m m.

Klicka här för att läsa hela programmet.

Tid 3 dec 09:30 - 3 dec 15:30
Plats Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1. Tunnelbana, röd linje, till Tekniska Högskolan
Arrangör Högskolan i Gävle och Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Anmäl deltagande med namn, lärosäte och besked om eventuell specialkost till Carola Ressem, carola.ressem@hig.se senast den 22 november 2019.

Betala vid samma tillfälle in deltagaravgiften 500 kr (utan moms) till Högskolan i Gävles bankkonto 5050-5809 och ange 6314-6050 samt namn på deltagare.


Pris 500kr (utan moms)
Karta Visa karta (öppnas i nytt fönster)
Länk Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)