Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Nationellt forum

Välkommen till nätverksträff - Nationellt forum för programansvariga vid landets sjuksköterskeutbildningar, som äger rum 2017-11-28 i Stockholm, Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1. Tunnelbana till Tekniska Högskolan.

Program
09.30 Kaffe/smörgås

10.00 Välkomnande av Linnéuniversitetet och Svensk sjuksköterskeförening

10.10– 10.30 Presentationsrunda

10:30–11.30 Samlat stöd för patientsäkerhet (Charlotta George, CNO, Socialstyrelsen)

11.35–12.00 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening)

12.00-12.15 Information från NKSE

12.15–13.15 Lunch Open Lab Café vid Tekniska Högskolan

13.15–14.30 Gruppdiskussioner samlat stöd för patientsäkerhet, kompetensbeskrivning för sjuksköterska samt uppsatshandledning

14.30–15.00 Kaffe/te med kaka

15:00–15.30 Sammanfattning av dagen

15.30–15.45 Nytt datum för nästa nätverksträff, utse sammankallande lärosäte

Anmäl deltagande, namn, lärosäte och besked om eventuell specialkost, till Gunilla Albinsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, gunilla.albinsson@lnu.se senast 2017-10-30.

Deltagaravgiften är 500 kronor, exklusive moms, som inbetalas i samband med anmälan via bankgiro 454-4383. Ange namn och lärosäte vid inbetalning. Inbjudan avser maximalt 2 personer per lärosäte.

Tid 28 nov 08:00 - 17:00
Plats Sjuksköterskornas hus
Arrangör Nationellt forum
Kontakt

Gunilla Albinsson, Linnéuniversitetet
gunilla.albinsson@lnu.se