Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Nationellt forum

Nätverket Nationellt forum har möte i Sjuksköterskornas hus. Inbjudan kommer att skickas ut till deltagarna i oktober. Sammankallande är Åsa Sandvide, Linnéuniversitetet.

Tid 28 nov 08:00 - 17:00
Plats Sjuksköterskornas hus
Arrangör Nationellt forum
Kontakt

Åsa Sandvide, Linnéuniversitetet

asa.sandvide@lnu.se