Konferens med Svensk Sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa 14 mars 2019

Tid 14 mar 09:00 - 14 mar 15:00
Plats Högskolan Kristianstad
Arrangör Svensk sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa i samarbete med Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.
Kontakt

Vill du presentera en poster? Skicka in abstrakt senast 14 februari till ordförande i nätverket sömn och hälsa somnhalsa@hkr.se

 

Följ länken för att anmäla dig

https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-halsa-i-samverkan/konferens-somn-halsa/