Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Konferens i omvårdnadsinformatik

Riksföreningen anordnar den 12:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik den 16 maj kl. 09:30 - 15.40 i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inom temat ”Standardiserad omvårdnadsdokumentation och personcentrerad vård, hur hänger det ihop?”.

Ämnen under dagen är:

  • Standardiserad dokumentation av omvårdnad 
  • Personcentrerad vård och dokumentation i vårdplaner 
  • Personcentrerad vård i ett internationellt standardiseringsarbete 
  • Vårdplaner med hjälp av standardiserat språk och struktur 
  • Att dokumentera i personcentrerad vård 
  • Införande av klassifikation för omvårdnad, exempel med ICNP 
  • Utdelning av stipendium och avslutning


Direkt efter avslutad konferens hålls årsmöte för medlemmar i SOI. 

Anmälan görs via föreningens hemsida: www.swenurse.se/omvardnadsinformatik Sista anmälningsdag är 8 maj. Välkomna!

Tid 16 maj 09:30 - 15:40
Plats Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Arrangör Sektionen för omvårdnadsinformatik
Kontakt