Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Seminariedag - Jämlik vård och hälsa

Välkomna till en dag om hur vi som är sjuksköterskor i vård och omsorg kan bidra till en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

I Sverige finns omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården mellan socio-ekonomiska grupper och geografiska områden, eller beroende på kön. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt, medellivslängden för befolkningen fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Men det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen och dessa skillnader ökar. Hälsan och skillnader i hälsa påverkas av människans livsvillkor och levnadsförhållanden.

Vi sjuksköterskor har möjlighet att påverka vård och omsorg på alla nivåer nationell, regionalt och närområdet. På arbetsplatsen och i det personnära hälsofrämjande omvårdnadsarbetet. I Svensk sjuksköterskeförenings strategi om jämlik vård och hälsa kan du ta del av och inspireras av goda exempel på hälsofrämjande omvårdnad. Kom och inspireras av våra föreläsare och ta chansen att tillsammans med oss fundera på hur sjuksköterskor kan göra skillnad och hjälpa till att sluta hälsoklyftorna.

Under dagen föreläser:

Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet. Nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och deltar i Kommissionen för jämlik hälsa.
Ania Willman, professor emerita och före detta ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, huvudförfattare till strategin Jämlik vård och hälsa.

Avgift

Medlem: 350 kronor
Icke medlem: 1 000 kronor

Program

Ladda ner fullständigt program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tid 30 aug 10:00 - 16:00
Plats Hotell Birger Jarl, Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Anmälan skickas senast 11 augusti till Lina Hammarbäck på: lina.hammarback@swenurse.se