Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Seminariedag - Jämlik vård och hälsa är (inställd)

På grund av för få anmälningar är seminariedagen är inställd, för programansvariga och lärare på sjuksköterskeprogrammen och specialistsjuksköterskeprogrammen kommer Svensk sjuksköterskeförening den 4 oktober att arrangera en inspirationsdag om jämlik vård och hälsa. 

Mer information om inspirationsdagen (öppnas i nytt fönster).

Tid 30 aug 10:00 - 16:00
Plats -
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt