Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2017

Tid 12 jun 10:00 - 18:00
Plats Hotel Birger Jarl Konferens
Tulegatan 8
113 53 Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt