Ledarskapskonferensen - Etiskt förhållningssätt i chefskapet för att utveckla omvårdnaden

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef inom vård och omsorg till en konferensdag där du får ta del av olika verktyg och metoder för såväl etisk reflektion som normkritiskt tänkade.

Du ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor om hur ditt ledarskap för omvårdnad kan utvecklas.

För att ständigt påminnas om värdegrunden för omvårdnad och dess betydelse för patienterna, bör etiska aspekter på omvårdnad diskuteras. Den etiska dialogen kan ske både enskilt och i grupp med hjälp av reflektionsövningar.

En personcentrerad vård/omvårdnad förutsätter att patienten betraktas som en person, en medmänniska och expert på sin upplevelse och vardag. Personen som är i behov av omvårdnad ska mötas som en partner och jämlike. En personcentrerad omvårdnad kräver en medveten etik och en relation som baseras på en ömsesidig respekt och förståelse för personens självkänsla och vilja.

Etiskt förhållningssätt hos första linjens chefer är betydelsefullt för olika beslutsprocesser sompåverkar förutsättningar för omvårdnadskvalitet och medarbetarna då man som chef ofta utgör en förebild. För att utvecklas behöver man bli medveten om egna värderingar och normer.

Klicka här för att se programmet

Klicka här för att anmäla dig

Tid 26 sep 09:00 - 26 sep 16:30
Plats Hotell Birger Jarl konferens, Tulegatan 8, Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Torie Palm Ernsäter
Telefon: 070-622 24 35
Mail: torie.ernsater@swenurse.se

Pris För medlemmar: 500 kr, för icke-medlemmar: 1700 kr
Karta Visa karta (öppnas i nytt fönster)