Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Bild för Att leda omvårdnad utifrån ett chefsperspektiv

Att leda omvårdnad utifrån ett chefsperspektiv

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef inom vård och omsorg till en konferensdag där du får lyssna till framstående och ledande sjuksköterskor. Du ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor om hur ditt ledarskap för omvårdnad kan utvecklas.

Omvårdnadskompetens hos första linjens chefer är särskilt betydelsefull för att det patientnära vårdarbetet ska ges förutsättningar att vara personcentrerat och säkert. Omvårdnadskompetens behövs på alla ledningsnivåer i hälso-och sjukvården för att det ska finnas en förståelse av konsekvenserna av olika vårdbeslut och för att möjliggöra kloka prioriteringar och beslut.

Program

Att utvecklas och ta ansvar för omvårdnad
Anna forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet.

Ett gemensamt språk för omvårdnad
Jan Florin, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna.

Vikten av omvårdnad på alla nivåer
Oili Dahl, funktionsenhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset, ledamot i Svensk sjuksköterskeförening.

Att driva omvårdnad inspirerad av Magnetmodellen
Birgitta Milton, vårdchef, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Priser

  • Konferensavgift för medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening: 350 kr
  • Konferensavgift för icke-medlemmar: 1500 kr

 

Tid 10 maj 09:00 - 16:30
Plats Hotell Birger Jarl konferens, Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Anmälan till konferensen är nu stängd.

Övriga frågor, kontakta Torie Palm Ernsäter 
sakkunnig kvalitet- och vårdutveckling
Svensk sjuksköterskeförening
Epost: torie.ernsater@swenurse.se

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening håller du dig uppdaterad inom omvårdnad och bidrar till professionens utveckling.

Bli medlem
Bli medlem