Att införa ny kunskap för att utveckla omvårdnaden utifrån ett chefsperspektiv

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef inom vård och omsorg till en konferensdag där du får lyssna till framstående och ledande sjuksköterskor. Du ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor om hur ditt ledarskap för omvårdnad kan utvecklas.

Det kan förefalla självklart att forskningsresultat ska omsättas och användas. Ändå är det väl känt att det finns ett gap mellan tillgänglig kunskap och den kunskap som används inom dagens vårdverksamhet. För att kunna överbrygga detta gap behövs kunskap om vad implementering innebär och om vad som underlättar, respektive försvårar, införandet av ny kunskap. Omvårdnadskompetens hos första linjens chefer är betydelsefull för implementering, utvecklingen av kunskapsbaserad omvårdnad och kompetensutveckling.

Konferensavgift medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening: 350 kr
Konferensavgift icke medlemmar: 1500 kr

Ladda ner inbjudan och program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tid 30 aug 09:00 - 30 aug 16:30
Plats Hotell Birger Jarl konferens, Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt

Frågor om programmet:
Torie Palm Ernsäter, sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening
070-622 24 35 torie.ernsater@swenurse.se

Anmälan och info om eventuella matallergier senast den 2018-08-10 till alexandra.berktas@swenurse.se