Svensk sjukvård behöver omvårdnad är på plats i Almedalen med husvagn

Almedalsveckan 2018

Under vårens och försommarens informationsturné har många politiker och andra beslutsfattare inom vården tagit del av våra budskap om sjuksköterskans betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Vi finns även på plats i Almedalen för att lära ut mer till fler. Nedan hittar du seminarier som vi arrangerar.

Träffa oss i husvagnen

Tid och plats: 2 juli kl 08:30 - 5 juli kl 19, Holmen, H623, bredvid mattältet

Kom och prata med oss om: Stängda vårdplatser, långa väntetider på akuten, köer och inställda operationer beror på sjuksköterskebristen. Vad behöver göras för att behålla och rekrytera sjuksköterskor? Vilket ansvar har politiker och beslutsfattare? Vilka lösningar har sjuksköterskorna?

Mer om vår träffpunkt

Hur löser vi sjuksköterskebristen?

Tid och plats: 2 juli, 09:00 - 12:30, F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, "sal F20, plan 2"

Sammanfattning av seminariet: Bristen på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får konsekvenser för vården som stängda vårdplatser långa väntetider på akuten, köer och inställda operationer. Hur kan vi vända den negativa spiralen? Vilka hållbara lösningar finns som inte bara släcker bränder?

Mer om seminariet

Bra liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

Tid och plats: 2 juli, 14:15 - 15:50, F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, "Sal F14"

Sammanfattning av seminariet: Andelen äldre i Sverige ökar, vilket är glädjande men det innebär större utmaningar för samhället. För att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade insatser inom prevention, rehabilitering, omvårdnad som redan finns i vård och omsorg.

Mer om seminariet

Fira med oss - sjuksköterskans legitimation fyller 60 år

Tid och plats: 3 juli kl 13 - 14, Holmen, H623, bredvid mattältet

Kom och fira med oss: Det blir mingel, musik och glatt firande.

Hög omvårdnadskompetens behövs - vad kan vi lära av Magnetmodellen?

Tid och plats: 5 juli, kl 14:00 - 16:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D24"

Sammanfattning av seminariet: Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning.

Mer om seminariet

Vi deltar även i fler seminarier

Gå in och sök på "Svensk sjuksköterskeförening" i programmet för Almedalsveckan.

Tid 2 jul 09:00 - 5 jul 17:00
Plats Almedalen, Gotland.
Arrangör Almedalsveckan.
Kontakt
Karta Visa karta (öppnas i nytt fönster)