Kalendarium

Här presenterar vi kurser och konferenser vi tycker är viktiga, spännande och roliga att ta del av för dig som är sjuksköterska och vill hålla dig uppdaterad inom frågor som rör sjuksköterskans profession, omvårdnad, levnadsvanor, vård och omsorg.

 • maj 28

  Webbinarium - Vård av äldre personer och etik i samband med covid-19

  Tid:28 maj 09:00 - 09:45
  Plats: Digitalt möte. En länk till verktyget StarLeaf skickas ut via mail till de som anmält sig.
  Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening vill i detta forum föra en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.
 • jun 16

  INSTÄLLT! Nordic Conference in Nursing Research

  Tid:16 jun 00:00 - 18 jun 00:00
  Plats: Köpenhamn, Danmark
  Dansk Selskab for Sygeplejeforskning kommer år 2020 att vara värd för Nordic Conference in Nursing Research - Metod och nätverk för framtiden. Konferensen kommer att hållas i Köpenhamn, Danmark 16 - 18 juni
 • aug 17

  Kirurgveckan

  Tid:17 aug 09:00 - 21 aug 16:00
  Plats: Luleå, Norrbotten
 • apr 28

  Verksamhetsförlagd utbildning 2020

  Tid:28 apr 09:00 - 29 apr 16:00
  Plats: Tylösand, Halmstad
  Konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020 äger rum i Tylösand, Halmstad mellan 30 september och 1 oktober. Konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.
 • nov 25

  Sjuksköterskedagarna 2020

  Tid:25 nov 09:00 - 26 nov 14:30
  Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm
  Den 25-26 november 2020 äger Sjuksköterskedagarna rum i Stockholm. Temat för konferensen är "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad"
 • nov 3

  INSTÄLLT! Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg

  Tid:3 nov 08:00 - 4 nov 16:00
  Plats: Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 november
  Varmt välkommen att vara med och bidra till att göra utvecklingskonferensen 2020 till århundradets bästa konferens i svensk hälsa vård och omsorg!