Tidigare Doktorandstipendiater

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorand-stipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi.

Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas
Foto på Karuna Dahlberg tar emot 2017 års doktorandstipendium av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Forskning med banbrytande familjeperspektiv belönas

Maria Liljeroos tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt – en av våra stora folksjukdomar.

Mer om 2016 års doktorandstipendiat
Foto av Maria Liljeroos Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat

Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Mer om doktorandstipendiatet
Fotografi av Susanne Lind, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2015. Fotograf: Malin Leijon-Lind.

Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.

Frida smith utsedd till årets doktorandstipendiat
Fotografi av Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande.

Mer om 2013 års doktorandstipendiat
Bild på Lotta Johansson årets doktorandstipendiat