Fotografi av Karuna Dahlberg, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2017.
Karuna Dahlberg, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2017.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Kriterier:

 • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
 • Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
 • Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
 • Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg.
 • Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

 • Har genomfört ett godkänt halvtidsseminarium.
 • Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk.
 • Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet.*

Ansökan skickas i 4 ex. 1 original och 3 fullständiga kopior

 • Första ansökningsdag den 1 april 2018 
 • Sista ansökningsdag den 4 augusti 2018
 • Besked till utvald stipendiat vecka 37, 2018
 • Utdelning av Doktorandstipendium 20-21 november, 2018


OBS! Sökande till stipendiet ombedes hålla dagarna 20-21 november öppna för deltagande på Sjuksköterskedagarna i Stockholm där stipendiet delas ut.

En nyhet i 2018 års ansökningsblankett är att handledarintyget ska inkludera kommentar om progression och självständighet.

Skicka ansökan till: 
Skicka ansökan till:
Svensk sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarson
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Telefon 08 - 412 24 34
johanna.ulfvarson@swenurse.se

* Exempelvis presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagandet av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.

 

Relaterad information

Ansökningsblankett till Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018 (öppnas i nytt fönster)