Stipendium för studerande

För att söka stipendium från SSEF:s minnesfond behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.

Att tänka på inför ansökan:

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 4 oktober 2019. Var vänlig och skicka in ansökan per post.
  • Stipendium betalas inte ut retroaktivt.
  • Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

 

För information och ansökningsblankett i pappersformat kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck    
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 

Relaterad information

Ansökningsblankett till SSEF:s minnesfond (öppnas i nytt fönster)