Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond

För att kunna söka stipendier ur Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendier utdelas en gång per år för vidareutbildning utomlands för sjuksköterskor inom operations-, anestesi och intensivvård.

Att tänka på när du ansöker:

  • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

  • Det går inte att söka retroaktivt.

  • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

  • Hela ansökan ska vara på ett språk, svenska alternativt engelska.

  • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

  • Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda senast den 5 oktober 2020.

  • Endast de som tilldelats stipendium meddelas. Telefonbesked ges ej. Behandlingstiden är uppskattningsvis nio veckor.

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se


Relaterad information

Ansökningsblankett Stiftelsen Mimmie Dahlbecks fond (öppnas i nytt fönster)