Fotografi på sjuksköterskor
Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen SöS

Projektmedel

För att söka Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel behöver du vara medlem i föreningen. Stipendium kan sökas av sjuksköterskor som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av sin forskarutbildning.

  • Skicka in din ansökningsblankett med bilagor per post samt enbart ansökningsblanketten digitalt i wordformat (maskinskriven text) till Lina Hammarbäck. Endast de som får stipendium meddelas.Telefonbesked ges ej.

  • Projektmedel delas inte ut för kandidat- eller magister-, masteruppsatser och inte heller för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader.

 

I menyn till vänster hittar ansökningsdatum och specifika ansökningskriterier under de olika projektmedelsfonderna. För projekt som berör särskilda ämnesområden, var god se Ebba Danelius stiftelse, Stiftelsen Ulrica Cronés fond, Mimmie Dahlbecks fond, Barnets Lyckopenning.

För mer information kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Att: Lina Hammarbäck
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
08-412 24 09
lina.hammarback@swenurse.se