Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 23 augusti 2019.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

Under år 2018 har Svensk sjuksköterskeförening glädjesamt delat ut 1 055 660 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att t ex erhålla tandvård eller nya glasögon.

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck    
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 

Relaterad information

Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförening fonder för ekonomiskt stöd (öppnas i nytt fönster)