Ge minnesgåva till Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en sjuksköterska. Gåvan bidrar till att stötta legitimerade sjuksköterskor som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

När du skänker en minnesgåva får du ett vackert minnesblad med en personlig hälsning. För att skänka en minnesgåva behöver du följande uppgifter:

  • Namnet på den du vill hedra.
  • Namn och adress till mottagaren, vilket oftast är närmast anhörig eller begravningsbyrån, om du vill att Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond skickar minnesbladet med posten.
  • Meddela Lina Hammarbäck en personlig hälsning samt ovan information; E-post: lina.hammarback@swenurse.se Tel: 08-412 24 09
  • Sätt in gåvan på Plusgirokonto: 521 37 – 7. Märk överföringen Kamratfond Vykort_1Vykort_2Vykort_3Vykort_4