Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår ej för vidareutbildning.

 • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten.
 • Under hösten är sista ansökningsdatum den 15 oktober 2021.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.
 • Telefonbesked ges ej.

  Ansökningsblankett Kamratfonden Word, 46.9 kB. (Word, 46.9 kB)

  Broschyr Kamratfonden Pdf, 115 kB. (Pdf, 115 kB)

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.