Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår ej för vidareutbildning.

  • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten.

  • Under hösten är sista ansökningsdatum är den 5 oktober 2020.

  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad du söker bidrag för.

  • Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.

  • Telefonbesked ges ej.

För mer informationoch beställning av blankett i pappersformat kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck    
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

 

Relaterad information

Ansökningsblankett till Kamratfonden (öppnas i nytt fönster)

Kamratfondens informationsfolder

Stöd Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond genom att beställa vykort