SSVN:s FoU Stipendium

2019 delar Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) ut ett stipendium på 20 000 kronor. Syftet med stipendiet är att stödja utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling.

För att få tilldelning av stipendiet ska projektet bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, och deras närstående. Vidare är medlemskap i Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad en förutsättning för att erhålla stipendiet.

Stipendiet utannonseras på SSVN:s hemsida med sista ansökningsdag den 1 mars 2019.

 

Ansök på SSVN:S hemsida

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-inom-karlkirurgisk-omvardnad/forskning-och-utveckling/stipendium2/