Vårdförbundet Jönköping

Du som söker ska vara kliniskt verksam och medlem i avdelningen. I ansökan ska anges namn, adress, personnummer, motivering, ansökt summa , kostnadsberäkning samt eventuell projektbeskrivning

Vårdförbundets avdelning i Jönköpings län utdelar stipendium för:

  •  forskning inom ämnesområdet
  • konferensavgift för fördjupad och/eller breddad kunskap inom den egna professionen 
  • utvecklingsarbete inom yrket eller verksamheten
  • projekt som rör vård eller vårdkvalitet
  • fortbildningskurser, kurskostnader. 

 

Relaterad information

Mer information och ansökningsblankett  finns på www.vardforbundet.se/jonkoping