Stiftelsen Rödakorshemmet

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Stiftelsen Rödakorshemmet kommer i juni 2019 att dela ut bidrag från följande stiftelser: Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för ekonomiskt stöd samt stiftelserna O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond, U L Bångs fond, Lotten och Albert Cederlunds minnesfond, P Erikssons Vilo- och rekreationsfond, Fåhreus fond, Lydia Graves fond, Med dr Thorbjörn och Anna Hwass minnesfond, Helge Ax:son Johnsons fond, Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond, Jeanne Skiöldebrands fond, Fröken Sophie Sundins donationsfond och Karin och Hjalmar Tornblads fond.

 

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, som om på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Sökande förväntas styrka behovet av bidrag.

 

Ansökningsformulär finns att hämta i Word-format nedan annonsen alternativt erhålles på tel: 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se .Sista ansökningsdag är den 31 mars 2019. Ansökan ställs till Stiftelsen Rödakorshemmet, Box 175 63, 118 91 Stockholm

 

Stipendier för vidareutbildning och forskning kommer annonseras i september, utdelning sker i december.

 

Relaterad information

Ansökningsblankett Stiftelsen Rödakorshemmet (öppnas i nytt fönster)