Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts Donation

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller användas till annan person än den sökande.

 

Sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) kan inte erhålla stipendiet.

 

Sista ansökningsdagar är årligen 1 februari, 1 maj och 31 oktober.

 

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset,

Ekonomienheten, Box 17563, 118 91 Stockholm

 

Ansökan görs på särskild blankett som hämtas på Röda Korsets hemsida www.redcross.se/Bildt. Där finns även mer information om kriterier och avgränsningar för ansökan.

För mer information och frågor, kontakta stipendieansvarig via Svenska Röda korsets växel 08-452 46 00 eller epost: stipendier@redcross.se

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Ansökningsblankett (öppnas i nytt fönster)