Kamratförbundet Sahlgrensringens stipendiefonder

Kamratförbundet Sahlgrensringen delar ut stipendier till "sahlgrenare", dvs sjuksköterskor som genomgått grundutbildning vid Göteborgs Sjuksköterskeskola (GS), Vårdhögskolan i Göteborg (VHG) eller vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för omvårdnad (GU) och som är medlemmar i Kamratförbundet Sahlgrensringen.

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till sjuksköterskor för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning. Bidrag kan ges till vårdutvecklingsprojekt, målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser

Läs mer om Kamratförbundet Sahlgrensringens stipendiefonder