Fredrik Björns Donationsfond

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Fredrik Björns Donationsfond. År 1915 avled den förmögne stockholmaren och markägaren Carl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grund till Fredrik Björns Donationsfond.

För att ha möjlighet att kunna komma i fråga gäller att du som söker skall:

  • Ha fyllt femtio år.
  • Du har varit anställd antingen i familj som hembiträde eller inom vård och omsorgsverksamhet i Stockholms län. Anställningen måste ha innefattat direkta vård- och omsorgsuppgifter – företrädesvis inom sjukvård och äldrevård.
  • Bidragsbehov anses inte föreligga om den beskattningsbara inkomsten överskrider 178 000 kronor.
  • De som har fått två år i rad är välkomna att söka igen.
  • Alla som har varit berättigade till att få bidrag har fått det de senaste åren.

Till ansökan skall bifogas kopia av:

  •  Årets besked om slutlig skatt, som avser föregående års inkomst. 
  •  kopia av tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg.

Ansökan skall vara inne till sista oktober och skickas till:

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm

För att erhålla ansökningsblankett till Fredrik Björns Donationsfond:
Ring förmiddag 08-6111 262
Mejla info@kungligapatriotiskasallskapet.se.
Ange fullständig postadress.

För ytterligare upplysningar:

Marianne Reuterskiöld
Kungliga Patriotiska Sällskapet
www.kungligapatriotiskasallskapet.se
Eriksbergsgatan 12A,
114 30 Stockholm
08-611 72 64
070-36 77 646
Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Tack för Din ansökan!