Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem

För att kunna söka Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems stipendier krävs att man varit medlem i föreningen i minst ett år.

Konferenser

Ansökan till konferenser kan göras när som helst under året och ska vara föreningen SSSH tillhanda i god tid före planerad aktivitet..

Studieresor

Ansökan till studieresor kan göras när som helst under året och ska vara föreningen SSSH tillhanda i god tid före planerad aktivitet.

Bidrag till vila och rekreation

Gäller endast pensionerade medlemmar.

Kan sökas under hela året.

 

Relaterad information

Ansökningslanketter finns på hemsidan (öppnas i nytt fönster):  http://www.sssh.se/