Cancerfonden

För att stimulera personal som arbetar med cancerpatienter har Cancerfonden inrättat stipendier. Syftet är att stimulera och öka kompetensen hos personalen för att höja cancervårdens kvalitet och förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfondens hemsida