Andra organisationers fonder

På den här sidan hittar du information andra organisationer som har fonder och stipendier med medel som sjuksköterskor kan söka för exempelvis studier och projekt.

Dessa stipendier söks via respektive stiftelse, inte från Svensk sjuksköterskeförening. Information lämnas inte heller av Svensk sjuksköterskeförening utan av respektive stiftelse.

Andra organisationers fonder

 • SSVN:s FoU Stipendium

  2019 delar Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) ut ett stipendium på 25 000 kronor. Syftet med stipendiet är att stödja utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling.
 • Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

  Ny svensk stiftelse utlyser forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet. För första gången ger Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens möjlighet att ansöka om finansiellt stöd.
 • Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård

  Du som är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är välkommen att ansöka om stipendiet 'Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård'. Läs mer på vår hemsida: www.nfsk.se
 • Riksföreningen för Sjuksköterskor i Urologi

  Du som är legitimerad sjuksköterska och medlem i RSU kan söka föreningens stipendier. Sök stipendier och blanketter på rsu:s hemsida
 • Stiftelsen Rödakorshemmet

  Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser ett antal stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet, som du kan läsa om nedan.
 • Kamratförbundet Sahlgrensringens stipendiefonder

  Kamratförbundet Sahlgrensringen delar ut stipendier till "sahlgrenare", dvs sjuksköterskor som genomgått grundutbildning vid Göteborgs Sjuksköterskeskola (GS), Vårdhögskolan i Göteborg (VHG) eller vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för omvårdnad (GU) och som är medlemmar i Kamratförbundet Sahlgrensringen.
 • Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem

  För att kunna söka Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems stipendier krävs att man varit medlem i föreningen i minst ett år.
 • FÖNH stipendium

  Du som är legitimerad sjuksköterska och medlem i Specialistföreningen för öron- näs-och halssjuksköterskor sedan två år kan söka föreningens stipendier.
 • Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts Donation

  Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.
 • Cancerfonden

  Cancerfonden har inrättat stipendier som vill stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, för att höja cancervårdens kvalitet och förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.
 • Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

  Som medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har du möjlighet att söka Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium.
 • Vårdförbundet Jönköping

  Du som söker ska vara kliniskt verksam och medlem i avdelningen. I ansökan ska anges namn, adress, personnummer, motivering, ansökt summa , kostnadsberäkning samt eventuell projektbeskrivning
 • Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

  Som medlem sedan minst ett år i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor kan du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.
 • Fredrik Björns Donationsfond

  Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Fredrik Björns Donationsfond. År 1915 avled den förmögne stockholmaren och markägaren Carl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grund till Fredrik Björns Donationsfond.
 • Synskadades Riksförbund

  Behöriga sökande till Barnets Lyckopenning är sjuksköterskor/barnmorskor. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening alt Svenska Barnmorskeförbundet krävs. Totalt 30 000 kr delas ut, fördelat över utvalda ansökningar. Enbart ansökningar som är i slutet av projektet/delrapporten godtas.