Nätverkets målsättning är att:

- Samla, bevaka, utveckla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap i omvårdnad inom sömn, aktivitet och hälsa - Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av såväl klinisk kunskap och erfarenheter som aktuell forskning - Främja nya studier och forskning samt knyta kontakter inom landet, men också i Norden, Europa - Bidra till samarbete inom teori- och metodutveckling - Synliggöra den kompetens som finns inom ”sömnproblematiken” kopplat till hälsa i omvårdnad Nätverket ordnar en årlig konferens- och utbildningsdag, och delar ut 1-2 stipendier

Bild på Omvårdnadmagasinet nr 2, 2014

Omvårdnads- magasinet

Föreningens medlemstidning Omvårdnadsmagasinet sprider resultat från forskning och utveckling till sjuksköterskor.

Omvårdnadsmagasinet