Sommar 2016

Specialistsjuksköterska, Barndiabetes, Barn- och ungdomssjukshuset

Specialistsjuksköterska, Barndiabetes, Barn- och ungdomssjukshuset

Diabetespris instiftas till professor Leif Groops ära

Diabetespris instiftas till professor Leif Groops ära

"The Leif C. Groop award for diabetes research" kommer att delas ut till en yngre framgångsrik forskare.

Therese Granström Licentiatseminarium den 31 maj kl:13.00, Varmt välkommen

Therese Granström Licentiatseminarium den 31 maj kl:13.00, Varmt välkommen
Therese

Året Diabetessjuksköterska 2015   Nouha Saleh Stattin

Året Diabetessjuksköterska 2015   Nouha Saleh Stattin
Nuha

Stipendiater 2016

Stipendiater 2016

Läkare varnar för LCHF

Läkare varnar för LCHF

Maria Svedbo Engström publicerade artikel som grund för det nu (snart) färdigställda PROM formuläret.

Maria Svedbo Engström publicerade artikel som grund för det nu (snart) färdigställda PROM formuläret.
Maia S E

För kännedom enligt önskemål:

För kännedom enligt önskemål:

Omvårdnad vid diabetes A Malmö högskola

Omvårdnad vid diabetes A Malmö högskola

Varnar för att ge barn med diabetes lchf-kost

Varnar för att ge barn med diabetes lchf-kost
Janeth

Det är nu möjligt att till hösten söka till Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes i Uppsala ( Uppsala Universitet) och Västra Götaland.

Det är nu möjligt att till hösten söka till Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes i Uppsala ( Uppsala Universitet) och Västra Götaland.
Janeth

Specialistsjuksköterskeprogram Diabetessjuksköterska

Specialistsjuksköterskeprogram Diabetessjuksköterska
diabssk

Pressmeddelande från två representanter i Barndiabeteskampen jämte medborgarförslag från desamma till Landstinget Dalarna.

Pressmeddelande från två representanter i Barndiabeteskampen jämte medborgarförslag från desamma till Landstinget Dalarna.

Diabetessjuksköterskor ryter ifrån

Diabetessjuksköterskor ryter ifrån
Janeth

Debattartikel från SFSD - Barndiabeteskampen

Debattartikel från SFSD - Barndiabeteskampen
pump

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

Barn med obotlig sjukdom tvingas köa för vård

Barn med obotlig sjukdom tvingas köa för vård

VILL DIN PATIENT MED TYP 2-DIABETES JÄMFÖRA PALEOLITISK KOST MED DIABETESKOST I EN STUDIE?

VILL DIN PATIENT MED TYP 2-DIABETES JÄMFÖRA PALEOLITISK KOST MED DIABETESKOST I EN STUDIE?

NDR ny hemsida

NDR ny hemsida

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika

Läkare och diabetespatienter uppfattar sjukdomen olika
AGNETA

Unga Diabetiker gör sjukhusbesök via nätet

Unga Diabetiker gör sjukhusbesök via nätet
johan

Nya Nationella Kvalitetsmål för Glukosmätning i Sverige från 150701

Nya Nationella Kvalitetsmål för Glukosmätning i Sverige från 150701

Insulinpump nära halverar risken för död i hjärtkärlsjukdom

Insulinpump nära halverar risken för död i hjärtkärlsjukdom

Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

Diabetes dödligare för individer med låg socioekonomisk status

Livskvalitet och maculaödem

Livskvalitet och maculaödem

Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes

Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes

Socialstyrelsens slutversion av gränsvärden för graviditetsdiabetes

Socialstyrelsens slutversion av gränsvärden för graviditetsdiabetes

Läkemedelsverkets presentation på symposiet 2015

Läkemedelsverkets presentation på symposiet 2015

Följ oss

Året Diabetessjuksköterska 2015   Nouha Saleh Stattin

Året Diabetessjuksköterska 2015   Nouha Saleh Stattin
Nuha

Kalendarium

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015

Synpunkter från SFSD

Nationella Riktlinjer för diabetesvård 2015