Vattendroppar på grönt blad

Om ASTA

ASTA är en specialistsektion för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. Föreningen bildades i Göteborg 1985 och har nu cirka 600 medlemmar.

Om ASTA

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om ASTAs verksamhet.

Nyheter

ASTA-dagarna 2016

Trevliga dagar med föreläsningar och nätverkande i Gävle!

ASTA-dagarna 2016

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret har byggts upp av professionella yrkesgrupper och är ett verktyg som kan ge astma och KOL vården i Sverige stora möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete. Luftvägsregistret innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat.

Luftvägsregistret

- ASTA på Facebook

- Nu finns ASTA som en sluten grupp på Facebook med möjlighet för medlemmarna --att utbyta erfarenheter och dela med sig av tips på intressant inom ämnesområdet!

Allergikonsulenterna

Läs om hur landets allergikonsulenter arbetar!

Allergikonsulenter

Följ oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Bli medlem

Bli medlem

Är du disputerad?

ASTA vill skapa en förteckning över disputerade medlemmar, läs mer!

Disputerade inom området

ASTA in english

Om ASTA på engelska

ASTA in english.

ASTA:s kalendarium

ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nybildat nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

ERNA

30-års jubileum

ASTA-dagarna i Malmö 2015

ASTA-dagarna 2015

Lediga jobb

Här hittar du lediga tjänster.

Lediga jobb