Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Dessa värden har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen alternativt bygger de på erfarenhetsbaserad grund.

Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

Värdegrund för omvårdnad är reviderad

Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, nu har den reviderats. Mycket av innehållet är detsamma i 2016 års upplaga.

Värdegrunden ger vägledning i ditt möte med en person i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden och uppmuntrar dig till reflektion som stöd i ditt etiska ansvar i din yrkesutövning. Rent konkret är hela texten bearbetad, ett stycke om mod är tillagt. Mer finns nu skrivet om reflektion i grupp och fördjupningslitteraturen är uppdaterad.

Varför behövs en värdegrund för omvårdnad?

En värdegrund för omvårdnad är av central betydelse både för utvecklingen av det vetenskapliga kunskapsområdet, för dess tillämpning och för utformningen av huvudområdet i sjuksköterskors utbildning.

Omvårdnad utövas av de flesta av vårdens yrken och professioner men det är sjuksköterskeprofessionen som har ansvar för områdets kunskapsutveckling.

Svensk sjuksköterskeförenings förhoppning är att utformningen och innehållet i Värdegrund för omvårdnad ska inbjuda till diskussion och reflektion om värdegrundsfrågor inom omvårdnad.

Värdegrund för omvårdnad (pdf, öppnas i nytt fönster)

Beställ Värdegrund för omvårdnad i vår webbutik

Foundation of Nursing Care Values (pdf, open in new window)

Publikationer inom etik

  • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

    Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

    Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

  • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

    ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

    Svensk sjuksköterskeförenings översättning av ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades senast i slutet av 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext.

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Dialogduken

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper.

Dialogduken
Bild på Dialogduken och det som medföljer i paketet, publikationerna ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad.